fbpx

GDPR

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. Premium Workforce International S.R.L. obține aceste date astfel:

  • Direct de la client

Premium Workforce International S.R.L. .colectează date personale direct de la client, în momentul completarii unui formular de contact online sau în momentul unei convorbiri telefonice cu un consultant:

  • Nume, prenume, cod numeric personal
  • Adresa poștală și de e-mail
  • Număr de telefon
  • Detalii privind anumite date ale candidatului

în plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Premium Workforce International S.R.L. poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor Premium Workforce International S.R.L.

Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

în anumite situații, Premium Workforce International S.R.L. poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile Premium Workforce International S.R.L. sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice Premium Workforce International S.R.L.. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu Premium Workforce International S.R.L.

Premium Workforce International S.R.L. va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al  Premium Workforce International S.R.L. poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina Premium Workforce International S.R.L.

Atunci când Premium Workforce International S.R.L. îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are alegerea libera de a-și dau sau nu consimțământul.

Deoarece este necesar pentru oferirea de servicii, Premium Workforce International S.R.L.  va prelucra datele personale cu scopul de a onora serviciile stabilite de comun acord.

Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Premium Workforce International S.R.L. asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Premium Workforce International S.R.L. a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:

  • să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
  • să acceseze datele sale personale sau să solicite Premium Workforce International S.R.L. transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
  • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  • să solicite Premium Workforce International S.R.L. să corecteze orice inexactități din datele sale personale. În cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

Premium Workforce International S.R.L. informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Premium Workforce International S.R.L. aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și păstrează datele personale doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, Premium Workforce International S.R.L. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei.

Păstrarea datelor

Premium Workforce International S.R.L. va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la cereri/solicitări și de a respecta cerințele legale aplicabile. Așadar, Premium Workforce International S.R.L. poate păstra datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă după ultima interacțiune a clientului cu Premium Workforce International S.R.L., în conformitate cu legislația aplicabilă.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Premium Workforce International S.R.L. le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, clientul se poate adresa responsabilului Premium Workforce International S.R.L. pentru protecția datelor prin utilizarea adresei dedicate: dpo@premiumworforce.ro

 

 

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Prin continuarea utilizarii lui va dati consintamantul conform GDPR privind prelucrarea datelor.
Call Now Button